Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İran Tebriz Üniversitesinde Temel Bilimler Bölümleri Tarafından Hazırlanan Tezlere Yönelik Bir Atıf Analizi = A Citation Analysis for Thesis Prepared by Departments of the Natural Sciences in University of Tabriz, Iran

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gholipour, Jahangir

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 182;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Atıf analizi | Bibliyometri | Tezler | İran | Citation analysis | Bibliometrics | Thesis | Iran

ABSTRACT
Bu araştırmada Tebriz Üniversitesinde 2005-2009 yılları arasında tamamlanan 627 tezinatıf analizi yapılmıştır. Seçilen 627 tezde yer alan toplam 44.488 atıf, yayınların türü, dili ve yılıgibi özellikler açısından incelenmiştir. Bu özelliklerin zaman içinde ne gibi farklılıklar gösterdiği araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca, tezlerde yer alan atıfların dönemler itibariyle yaşlanma hızlarında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. / In this study, citation analysis of theses had been done through 627 theses in University of Tabriz during period of 2005-2009. In these 627 theses we have 44,488 citations and we investigated those thesis based on publication type (such as web, journal, book and etc), language and the date they had been examined. These differences were shown by change of time and years. In addition citations were investigated by half-life characteristics too.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions