Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

RAZVOJ DRUŠTVENE SKRBI ZA DJECU U PRVOJ POLOVINI 20. STOLJEĆA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vanja Branica

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 47;
Date: 2006;
Original page

Keywords: djeca u skrbi | povijest institucionalne skrbi za djecu | povijest socijalnog rada

ABSTRACT
Nastojeći istražiti povijest profesionalnog djelovanja socijalnih radnika u području javne skrbi za djecu, potrebno je za početak istražiti različite oblike intervencija kojima je društvo, a kasnije i država nastojalo skrbiti za djecu. Rad je posvećen aktivnostima kojima su društvo i država skrbili za djecu u razdoblju od 1900. – 1940. godine. Naglasak je stavljen na institucionalne oblike intervencija. U prvom dijelu rada obrazloženi su osnovni pojmovi koje upotrebljavamo raspravljajući o skrbi za djecu iz perspektive današnjice usporedno s perspektivom istaknutih mislilaca iz promatranog razdoblja.U drugom dijelu rada predstavljeni su rezultati istraživanja na izvornoj arhivskoj građi i publikacijama o dječjim domovima, tj. ustanovama u okviru kojih se pružala skrb za djecu. U završnom dijelu rada prikazane su i obrazložene okolnosti jačanja državne intervencije u području skrbi za djecu.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions