Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Razvoj in novi teoretični in metodološki koncepti ter aplikacija socialne geografije : primer hitrega krčenja kmetijskega prostora z manjšanjem obsega izkoriščanja kmetijske zemlje, ogroženost podobe kulturne pokrajine in rušenje ekološkega ravnotežja = Development and new theoretical and methodological concepts and application of social geography

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Vladimir Klemenčič

Journal: Dela
ISSN 0354-0596

Issue: 18;
Start page: 195;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: human geography | economic geography | agriculture geography | rural areas | agricultural policy | social fallow | overgrowing of agricultural land | Slovenia

ABSTRACT
In this paper new methodology, theory and application of social geography as developin praxis under the influence of Slovenia’s accession to the EU and developmentof farming for the market in EU. The consequences of the process ofadaptation of Slovenian farming to the demands of EU already seen in new waysof farming in Slovenia as well as in changing function of cultural landscape.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?