Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Razvoj novih procesa proizvodnje pjenećeg polistirena / Advanced processes of expandable polystyrene production

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zvonimir JANOVIĆ | Karla SARIĆ | Ante JUKIĆ | Stanislav JURJAŠEVIĆ

Journal: Polimeri
ISSN 0351-1871

Volume: 29;
Issue: 1;
Start page: 9;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pjenasti polistiren | pjenasti polistiren smanjene gorivosti | pjeneći polistiren | pjenilo | pjenjenje s vodom | suspenzijska polimerizacija / expanded polystyrene | expanded polystyrene of low flammability | expandable polystyrene | blowing agents | water expanding | suspension polymerization

ABSTRACT
Pjeneći polistiren proizvodi se pretežno postupcima suspenzijske polimerizacije ugradnjom pogodnih pjenila topivih u polistirenskom zrnju i, u manjem opsegu, ugradnjom pjenila tijekom ekstrudiranja. U posljednje vrijeme bitno je poboljšan suspenzijski proces, ponajprije postizanjem uske granulometrijske razdiobe polimernog zrnja, a zatim povišenjem brzine polimerizacije, molekulne mase i uže raspodjele molekulnih masa primjenom difunkcionalnih peroksidnih inicijatora. U suspenzijskom procesu sada se najviše upotrebljavaju ugljikovodična pjenila, od kojih su najvažniji izomeri pentana. Nedostatak im je velika zapaljivost, kao i ekološka štetnost, pa se razvijaju nova pjenila i novi procesi proizvodnje. Najvažniji su postupci uporabe vode tijekom procesa ekspandiranja. Ugradnja vode u polistirensku osnovu u udjelu 8···10 % postiže se na nekoliko načina, od kojih je najvažniji ugradnja hidrofilnih skupina na temelju djelotvornih emulgatora procesom polimerizacije stirena uz dodatak škroba ili celuloznih estera. Također i modifikacijama polistirena reakcijama kopolimerizacije stirena s funkcionalnim monomerima, posebice uz sulfonirani stiren, vinil-pirolidon, metakrilnu kiselinu, anhidrid maleinske kiseline i sl. Poboljšana svojstva pjenastog polistirena postižu se i dodatkom nanočestica montmorilonita i do 5 % emulgirane vode. Osim hidrofilnog djelovanja poboljšavaju mehanička svojstva pjenastog materijala, smanjuju propusnost zaplinove i pare, a smanjuju i njegovu gorivost. Ipak, današnjim se postupcima smanjena gorivost pjenastog polistirena vrlo djelotvorno postiže bromiranim alifatskim spojevima, od kojih su najvažniji heksabromciklododekan, tetrabrometilcikloheksan i bromirani alilni eteri, uz sinergijsko djelovanje organskih peroksida. / A number of processes have been developed to prepare polystyrene foams and the two most important are extrusion and the preparation of expandable beads. In the former process, the blowing agent is mixed into the molten polymer in an extruder under pressure, vaporising as the pressure decreases, causing thepolymer to expand. However, the most applied process is by far the modified route of styrene suspension polymerization, incorporating the blowing agent, some low volatile hydrocarbons, mostly pentane isomers, in polystyrene beads. Recently, some advanced suspension processes have been developed. Their achievement is a narrow polymer particle size distribution and using bifunctional peroxy initiators to obtain a higher rate of polymerization and molecular mass and also its narrow distribution, in comparison with classical monofunctional initiators. The undesirable emissions of hydrocarbons as blowing agent and its high flammability stimulated the development of new processes, particularly using water as the blowing agent. Water is trapped inside the polystyrene matrix through introduction of hydrophilic polystyrene part via the use of effective emulsifiers, modified starch and cellulosic esters, or mostly by copolymerization reaction of styrene with sodium styrenesulphonate, vinyl pyrolidone, (met)acrylic acid, maleic anhydride, and other hydrophilic monomers during the suspension polymerization. However, the most promising area is the preparation of polymer-clay nano-composite foams. The presence of nanoclaylike montmorilonite in the mixture with an emulsifier, apart from leading to higher water content in the beads will also enhance cell nucleation, reduce flammability and increase the mechanical properties of the foam. Brominated cyclic compounds are still the major flame retardants for polystyrene foam such as hexabromocyclododecane, tetrabromoethylcyclohexane and brominated cyclicallyl ethers. Addition of small amounts of organic peroxides results in obtaining the synergistic effect.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program