Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La realització dels casos d'ús basats en tesaurus amb el paquet PoolParty

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nagy, Helmut | Pellegrini, Tassilo | Schandl, Thomas | Blumauer, Andreas | Mader, Christian

Journal: BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació
ISSN 1575-5886

Issue: 27;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Computer programs | Thesauri | Semantic web | SKOS | Thesauri automatization

ABSTRACT
Els tesaurus han estat una eina important de recuperació de la informació durant dècades, i encara ho són. Tenen el potencial de millorar considerablement la gestió de la informació d'organitzacions grans, però encara estan infrautilitzats respecte dels sistemes de gestió de continguts, els motors de cerca o els sistemes d'etiquetatge. En aquest article volem descriure aquests casos d'ús per a tesaurus, de quina manera s'han d'estructurar els tesaurus per ajustar-se als diferents casos d'ús i com les tecnologies web semàntiques del sistema de gestió de tesaurus PoolParty poden ajudar a realitzar-los. El paquet PoolParty es compon d'un sistema web de gestió de tesaurus, un extractor de conceptes i un servidor de cerques semàntiques, que està creat totalment sobre la base dels estàndards web semàntics del W3C.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?