Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Recenzja książki Kingi Bobińskiej i Piotra Gałeckiego „Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo”

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Wojtanowska-Bogacka

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 5;
Issue: 1;
Start page: 46;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
Książka Kingi Bobińskiej i Piotra Gałeckiego (wyd. Continuo, Wrocław 2010) porusza trudnyi ważny temat, często pomijany w literaturze, występowania, diagnozowania i leczenia zaburzeńpsychicznych u osób z upośledzeniem umysłowym. Autorzy dokonali wnikliwego przeglądu badańi obserwacji prowadzonych w tej grupie osób, co pozwoliło na omówienie wielu jednostek chorobowych,z którymi możemy się spotkać u chorych z obniżonym poziomem intelektualnym, a którebardzo często – z powodu trudności oceny stanu psychicznego – nie są rozpoznawane i tymsamym nie są leczone. Zwykle wszystkie problemy, z jakimi borykają się zarówno sami pacjenci,jak i ich rodziny, sprowadza się do samego upośledzenia. Problem ten jest ważki, gdyż jak wskazująbadania epidemiologiczne, ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u osób z obniżonympoziomem inteligencji jest 3–4 razy większe niż w populacji z prawidłowym IQ i występuje u 20–40%.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona