Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Reflexións sobre un tigre protestante. Unha conversa con Gonzalo Puente Ojea

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Laureano Xoaquín Araujo Cardalda

Journal: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS)
ISSN 1577-239X

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 79;
Date: 2008;
Original page

Keywords: Igrexa católica | nacionalcatolicismo | Concilio Vaticano II | transición política | relacións Estado-igrexa | laicismo.

ABSTRACT
A obra de Gonzalo Puente Ojea, extraordinariamente erudita e singular en España, é probabelmente a máis ambiciosa entre as que tratan da igrexa católica desde posicións non dominantes. O autor realizou un esforzo realmente infrecuente entre nós por elaborar un relato do protagonismo da igrexa católica na historia de España do século XX cun modelo alternativo que pode ser localizado nun espazo que abrangue áreas marxinais dos campos filosófico, teolóxico e científico-social, aínda que presenta tamén un moi explícito compoñente de compromiso ideolóxico que o sitúa no ámbito do ensaio político. Nesta conversa abordamos co autor aqueles aspectos das relacións entre o Estado e a igrexa católica en España que máis nos interesan desde o punto de vista politolóxico.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program