Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La reforma de l'Estatut La reforma del Estatuto

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Fernando Domínguez

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Start page: 457;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
No diràs el nom del rei en va (però s’interpreta que el dius): la convocatòria del referèndum de ratificació de les reformes estatutàries per part de la Generalitat després de la Sentència 31/2010 (457-462)Fernando Domínguez GarcíaNo dirás el nombre del rey en vano (pero se interpreta que lo dices): la convocatoria del referéndum de ratificación de las reformas estatutarias por parte de la Generalitat después de la Sentencia 31/2010 (463-468)Fernando Domínguez García
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?