Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Reformasie: John Knox, Die Skotse Calvinis*

ADD TO MY LIST
 
Author(s): V. E. d'Assonville

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 26;
Issue: 9;
Start page: 308;
Date: 1958;
Original page

ABSTRACT
As ons aan John Knox, die Skotse Hervormer, dink, dan sien ons voor ons oprys die beeld van die Ou-Testamentiese profeet wat sy stem in die woestyn verhef en gekleed gaan met ’n harige mantel en ’n leergord om sy heupe. John Knox het die byl aan die wortel van elke afgodsboom gelê. Soos ’n Luther het hy in die taal van die volk gespreek en daar was by hom geen vrees om selfs in paleise die oordeel van God oor konings aan te kondig nie.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program