Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (r-tPA) w leczeniu skrzepliny w prawym przedsionku serca u 2-letniego dziecka z zespołem nerczycowym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Roman Stankiewicz | Agnieszka Firszt-Adamczyk | Janusz Czarnecki

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 4;
Start page: 413;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: leczenie trombolityczne | fibrynoliza | skrzepliny wewnątrzsercowe | zespół nerczycowy | rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (r-tPA)

ABSTRACT
W pracy przedstawiono doświadczenia własne w leczeniu trombolitycznym 2-letniego chłopca z zespołem nerczycowym i stwierdzoną ultrasonograficznie dużą skrzepliną wewnątrz prawego przedsionka serca. Leczenie fibrynolityczne (r-tPA) przez cewnik wewnątrzprzedsionkowy, początkowo w bolusie, a następnie we wlewie ciągłym (przez 14 godzin), wspomagane leczeniem przeciwkrzepliwym (heparyna drobnocząsteczkowa) spowodowało rozpuszczenie skrzepliny.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?