Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

RELIGIOUS CONCEPTS ABOUT HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS
Tarihsel Gelişim Süreci İle İlgili Dini Kavramlar

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Saadat Davud Q. MAMEDOVA

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1892;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Historical process | development | social changes | time | space Tarihi süreç | gelişme | sosyal değişiklikler | zaman | yer

ABSTRACT
The religious model of the world is focused on the theological description of a birth, existence and destruction of the Universe, societies, the person.Therefore, studying of process of historical development from the religious point of view represents scientific interest and urgency. Dünyanın dinsel modeli; insanların, toplumların, kainatın ortaya çıkışı, varlığı ve çöküşünün teolojik bir tasviri üzerinde yoğunlaşır.Bu yüzden, din açısından, tarihsel gelişim süreci çalışmaları bilimsel ilgi ve önemi simgeler.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions