Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

René Van Tiggelen e.a., De Eerste Wereldoorlog in België. Radiologie in ‘Trench Coat’ (2011)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H. Deelstra

Journal: Studium : Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-Geschiedenis
ISSN 1876-9055

Volume: 4;
Issue: 3;
Date: 2011;
Original page
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions