Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Represivna zaštita polikromirane drvene plastike

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Velimir Ivezić

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 12;
Issue: 19;
Start page: 275;
Date: 2008;
Original page

Keywords: konzervacija i restauracija umjetnina | dezinsekcija | anoksična atmosfera

ABSTRACT
Uz konvencionalne metode dezinsekcije pokretne kulturne baštine (gama zračenje, metil-bromid, visoka ili niska temperatura) u hrvatskoj konzervatorsko- restauratorskoj praksi sve više jača intencija ka primjeni suvremenih i perspektivnih metoda (argon, ugljični dioksid). Kombinacija nekih konvencionalnih i suvremenih metoda (metil-bromida sa argonom, npr.) te toksičnih i reaktivnih materijala pokazala se u nekim slučajevima funkcionalnom metodom, ali najoptimalnijom se ipak čini metoda modificiranja zraka dušikom u dezinsekcijskoj komori. Neizostavan dio konzervatorsko-restauratorskog postupka je i preventivna i integralna konzervacija umjetnina – novo područje restauriranja umjetnina koje se tek počinje razvijati. Profilaksa i stalni monitoring nad zbirkama također su bitan dio njege i zaštite spomenika kulture.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program