Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Research into Heavy Metals Pollution of Atmosphere Applying Moss as Bioindicator: a Literature Review

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Rūta BLAGNYTĖ | Dainius PALIULIS

Journal: Environmental Research, Engineering and Management
ISSN 1392-1649

Volume: 54;
Issue: 4;
Start page: 26;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Heavy metal | mosses | atmospheric pollution | bioindicator | ion exchange | uptake efficiency | sampling | ICP - AES | ICP - MS | FAAS | GFAAS.

ABSTRACT
Kasmet į atmosferą iš įvairių pramonės šakų, transporto sektoriaus patenka daug teršalų, tarp jų ir sunkieji metalai (SM), kurie yra vieni iš pavojingiausių ne tik žmogui, bet ir visai ekosistemai. Vienas iš perspektyviausių ir ekonomiškiausių atmosferos SM biomonitoringo metodų - panaudoti samanas kaip bioindikatorių. Samanas galima rasti visose klimato zonose, todėl SM koncentracijų pokyčius galima įvertinti tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu. Populiariausios biomonitoringe naudojamos samanos - Hypnum cupressiforme, Hylocomium splendens ir Pleurozium schreberi. Pagrindinės savybės, dėl kurių samanos yra puikus bioindikatorius: neturi šaknų, SM akumuliuoja tiesiogiai iš oro, didelis paviršinis plotas, sugeba išgyventi stipriai užterštose teritorijose, nesudėtingas ir nebrangus mėginių rinkimas bei tyrimas. Straipsnyje yra pristatyti samanų rinkimo ir analizės metodai, pateikti SM koncentracijų pokyčiai Europoje; tyrimų įrangos techninės charakteristikos. Atmospheric pollution causes serious damage for human health and to all natural ecosystems. Nowadays, the biggest provocative of atmospheric pollution is anthropogenic human activities and transport sector, main pollutants being heavy metals (HM). Biomonitoring of HM pollution of atmosphere by mosses is one of the most popular, perspective and cost - effective method to control, detect and evaluate changes in the air quality. The most important environmental features of mosses as a suitable tool of biomonitoring are: rootless, large surface, wide - spread population, a habit to grow in groups, long life - cycle, survival in a high - polluted environment, an ability to obtain nutrients from wet and dry deposition. This literature review presents environmental properties of mosses, what makes them to be suitable for biomonitoring, HM deposition trends in some European countries during 1990-2005/6, methodology of sampling and chemical analysis, a summary of strengths and weaknesses of the most popular HM analysis techniques in Europe.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil