Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Reseña de "Les Clarisses- Caputxines a Catalunya i Mallorca: de la fundació a la guerra civil (1599-1939)" de Valentí Serra de Manresa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Moliné E.

Journal: Anuario de Historia de la Iglesia
ISSN 1133-0104

Issue: 12;
Date: 2003;
Original page

ABSTRACT
     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program