Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rewaskularyzacja u chorych z ciężką dysfunkcją lewej komory serca

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andrzej Bochenek | Maria Trusz-Gluza | Michał Krejca | Anna Musialik-Rybicka

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 4;
Start page: 275;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: niewydolność serca | rewaskularyzacja tętnic wieńcowych | plastyka zastawki mitralnej | chirurgiczna plastyka lewej komory

ABSTRACT
Wobec ciągle wzrastającej liczby chorych z niedokrwienną niewydolnością serca (NS), odpowiednia jej diagnostyka i leczenie jest bardzo ważnym problemem współczesnej kardiologii. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło szczególnie duży postęp w leczeniu NS obejmujący wszystkie jej kierunki, czyli leczenie związane z zabiegami przezskórnej i chirurgicznej rewaskularyzacji, farmakoterapię a także elektroterapię. Artykuł omawia aktualne możliwości terapii NS, ze szczególnym uwzględnieniem metod rewaskularyzacji tętnic wieńcowych wzbogaconych o nowe techniki operacyjne, jak naprawa zastawki mitralnej (mitral valve piasty - MVPL), czy chirurgiczna plastyka lewej komory (surgical ventricular restoration - SVR), które w połączeniu mogą być alternatywą dla przeszczepu serca. Podkreślony został również problem właściwej kwalifikacji do tych zabiegów na podstawie badań nieinwazyjnych, wtym echokardiograficznych i izotopowych testów żywotności mięśnia sercowego. Wobec nowych metod rewaskularyzacji przezskórnej z wszczepianiem stentów uwalniających leki (drugelutingstent-DES), wybór odpowiedniego sposobu leczenia zabiegowego u pacjentów z istotną dysfunkcją lewej komory budzi w chwili obecnej wiele kontrowersji i wymaga dalszych dowodów z randomizowanych badań klinicznych, które ocenią ich efekty, w tym przede wszystkim wpływ na przeżywalność i pozwolą na ustalenie precyzyjnych wskazań do określonego sposobu leczenia.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program