Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

RJEŠAVANJE PARTNERSKIH SUKOBA S OBZIROM NA SPOL PARTNERA, ISKUSTVO I TRAJANJE PARTNERSKOG ODNOSA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Slavica Blažeka Kokorić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 5;
Date: 2007;
Original page

Keywords: partnerski sukob | spol partnera | trajanje partnerskog odnosa | stilovi ponašanja partnera u sukobu.

ABSTRACT
Rad donosi rezultate istraživanja o povezanosti spola, prethodnog ili sadašnjeg partnerskog iskustva te vremenskog trajanja partnerske veze sa stilovima reagiranja partnera u partnerskim sukobima. Istraživanje je provedeno na uzorku od 564 ispitanika (265 muškaraca i 299 žena), studenata završnih godina studija 12 različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prikazani rezultati dio su šireg istraživanja o karakteristikama partnerskih odnosa studenta te o ulozi obiteljske sredine u oblikovanju partnerskih iskustava mladih u ranoj odrasloj dobi. Dobiveni nalazi upućuju na nužnost uvažavanja svih spomenutih dimenzija u procjeni stilova rješavanja partnerskih sukoba. Pri analizi spolnih razlika utvrđeno je da djevojke u odnosu na mladiće u rješavanju partnerskih sukoba značajno češće koriste aktivno suočavanje i verbalnu agresiju, dok su mladići skloniji češćem popuštanju/povlačenju. U aktualnim partnerskim odnosima studenti procjenjuju da značajno češće koriste aktivno suočavanje nego što je to bio slučaj u njihovim prošlim partnerskim odnosima. Nadalje, nađeno je da u dugogodišnjim vezama značajno češće koriste strategije aktivnog suočavanja u odnosu na kratkotrajne veze, ali također i verbalnu agresiju. Kod fizičke agresivnosti nisu utvrđene razlike ni u jednoj promatranoj varijabli.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program