Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rokowanie w zastawkach cewki tylnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Krupińska | Dariusz Olejniczak | Emeryk Samolewicz | Elżbieta Jaskólska | Anna Midel | Ewa Majecka

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 1;
Start page: 62;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zastawki cewki tylnej | diagnostyka | rokowanie | ultrasonografia

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zastawki cewki tylnej stanowią u chłopców najczęstszą przyczynę utrudnionego odpływu moczu z pęcherza moczowego. Występują u około 1 na 5000 tysięcy noworodków. Wczesne rozpoznanie wady jest bardzo ważne ze względu na jej destrukcyjny wpływ na ścianę pęcherza moczowego i górne drogi moczowe. Cel pracy: Celem pracy była ocena wyników leczenia pacjentów z zastawkami cewki tylnej. Materiał i metody: Analizą objęto 86 noworodków, 93 niemowląt i 114 starszych chłopców (w wieku od 1 roku do 17 lat) leczonych w latach 1998-2006 z powodu zastawek cewki tylnej. U noworodków w większości przypadków wada była rozpoznana prenatalnie. Niemowlęta i dzieci starsze kierowane były do urologa dziecięcego najczęściej z powodu infekcji w układzie moczowym. Wyniki: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy, współistniejący z zastawkami cewki tylnej obserwowano u 15 noworodków, 30 niemowląt i 21 starszych dzieci. Wodonercze występowało u 12 noworodków, 24 niemowląt i 22 starszych dzieci. Moczowód olbrzymi był obecny u 25 noworodków, 24 niemowląt i 15 starszych dzieci. U wszystkich pacjentów po rozpoznaniu wady wykonywano zabieg endoskopowy przecięcia zastawek cewki tylnej. Dodatkowo przetokę moczowodowo-skórną wyłoniono u 24 noworodków i 15 niemowląt. Badanie urodynamiczne wykazało zaburzenia czynnościowe pęcherza moczowego u 19 spośród 93 niemowląt i u 20 spośród 114 starszych dzieci. Wnioski: Decydujące znaczenie w sukcesie terapeutycznym ma wczesne rozpoznanie i wykonanie zabiegu endoskopowego. W krótkim okresie obserwacji uzyskaliśmy wyniki dobre, ale odległe wyniki u każdego pacjenta należy prognozować indywidualnie.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program