Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rola alergii pokarmowej w atopowym zapaleniu skóry: metody leczenia dietetycznego i farmakologicznego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Inga Adamska | Kinga Świątek

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 117;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: atopowe zapalenie skóry | alergia pokarmowa | leczenie dietetyczne | leczenie farmakologiczne

ABSTRACT
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest częstą manifestacją kliniczną alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Głównym alergenem, który wywołuje zmiany skórne, zarówno u dzieci karmionych naturalnie, jak i sztucznie, są białka mleka krowiego. Złotym standardem, słu­żącym do wykrycia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywanym pokarmem a objawami klinicznym, jest próba prowo­kacji metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo (double-blindplacebo-controlled food challenge — DBPCFC). Postępowa­nie terapeutyczne ma na celu wyciszenie reakcji alergicznej i wytworzenie tolerancji pokarmowej. Wybór leczenia zależy od ciężkości i postaci AZS i polega przede wszystkim na czasowym lub stałym zastosowaniu diety eliminacyjnej, właściwej pielęgnacji skóry oraz miejscowym lub uogólnionym leczeniu farmakologicznym.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil