Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rola biomarkerów w ocenie ryzyka ostrych zespołów wieńcowych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Hrynkiewicz | Marcin Grabowski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 3;
Start page: 226;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: biomarkery | ostre zespoły wieńcowe | stratyfikacja ryzyka

ABSTRACT
Zastosowanie markerów biochemicznych może być pomocne w ocenie rokowania pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW). Objawy kliniczne OZW mogą być niecharakterystyczne lub nawet w ogóle nie występować. Ze względu na niespecyficzne objawy kliniczne, ocena stężenia biomarkerów odgrywa dużą rolę we wczesnej stratyfikacji ryzyka u tych pacjentów. Jednoczesne oznaczanie wielu nowoczesnych markerów biochemicznych, z różnych szlaków biologicznych, może podnosić ich wartość prognostyczną.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions