Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rola biomarkerów w stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrą zatorowością płucną

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Kapłon | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 143;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: zatorowość płucna | stratyfikacja ryzyka | D-dimery | troponiny | peptydy natriuretyczne | białko wiążące kwasy tłuszczowe

ABSTRACT
Badanie echokardiograficzne, umożliwiając ocenę funkcji prawej komory, ma podstawowe znaczenie w stratyfikacji ryzyka u stabilnych hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Alternatywną do echokardiografii metodą, pozwalającą na ocenę ryzyka powikłań i kwalifikację do odpowiedniego leczenia, może być oznaczanie stężeń biomarkerów, takich jak: D-dimery, troponiny czy peptydy natriuretyczne. Nowym i obiecującym biomarkerem, będącym wczesnym wykładnikiem uszkodzenia kardiomiocytów przeciążonego serca, jest białko wiążące kwasy tłuszczowe.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona