Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z grzybicą na oddziałach onkologicznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Antygona Chadzopolu | Irena Wrońska | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 129;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybice | profilaktyka | rola pielęgniarki | onkologia

ABSTRACT
Cel: 1. Zebranie opinii pielęgniarek onkologicznych na temat działalności edukacyjnej związanej z grzybicami. 2. Sprawdzenie przygotowania pielęgniarki do edukacji chorych z grzybicą i ich rodzin. 3. Określenie roli pielęgniarki onkologicznej w edukacji pacjenta z grzybicą i jego rodziny. Materiał i metody: Badaniem objęto 270 pielęgniarek pracujących na oddziałach onkologicznych. Materiał zebrano drogą ankiety składającej się z otwartych pytań dotyczących m.in.: częstości kontaktu pielęgniarek z grzybicą w miejscu ich pracy, najczęstszej lokalizacji spotykanych przez nie zmian grzybiczych; znajomości przez nie dróg zakażenia i sposobów zapobiegania grzybicy, tematów, które, ich zdaniem powinna omawiać pielęgniarka w ramach edukacji pacjentów z grzybicą; sposobu przygotowywania pielęgniarek do prowadzenia edukacji, dróg i sposobów wsparcia pielęgniarek w działaniach edukacyjnych, zakresu i sposobu prowadzenia przez pielęgniarki edukacji oraz własnej oceny przygotowania do prowadzenia edukacji. Wyniki: 63,9% ankietowanych stwierdziło, że w swej pracy rzadko ma kontakt z grzybicą. Najczęstszą, zdaniem badanych, lokalizacją grzybicy u chorych onkologicznych jest jama ustna (70,7%). Ponad 90% badanych uważało, że zna drogi zakażenia grzybicą oraz sposoby jej zapobiegania. Do głównych metod profilaktyki przeciwgrzybiczej ankietowani zaliczali właściwą higienę osobistą (78,1%). Respondentki sugerowały, że najważniejsze tematy edukacyjne powinny dotyczyć sposobów zapobiegania grzybicom (61,9%), a w edukacji powinien wspierać je głównie lekarz (58,1 %). Jedynie 1,5% badanych oceniło swoje przygotowanie do edukacji jako minimalne. Wnioski: 1. Pielęgniarki pracujące w oddziałach onkologicznych posiadają niewielką wiedzę na temat zakażeń grzybiczych. 2. Przygotowanie pielęgniarek do działalności edukacyjnej wśród pacjentów i rodzin w samoocenie jest dość dobre. 3. Staż pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach onkologicznych nie wpływa na znajomość sposobów zapobiegania grzybicy. 4. Do najczęściej spotykanych przeszkód w realizacji funkcji edukacyjnej przez pielęgniarki oprócz niskiego wynagrodzenia i braku wsparcia ze strony przełożonych, wymienia się brak czasu, trudności w nawiązywaniu kontaktu, brak materiałów edukacyjnych, małą wiedzę na temat grzybicy.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona