Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Różnice w obrazie klinicznym jelitowej ucieczki białka oraz użyteczność alfal-antytrypsyny w diagnostyce i monitorowaniu leczenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Socha | Grzegorz Oraczy Małgorzata Kowalska | Anna Rybak | Józef Ryżko | Jerzy Socha

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 7;
Issue: 3;
Start page: 227;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jelitowa ucieczka białka | alfa-1-antytrypsyna

ABSTRACT
Jelitowa ucieczka białka (protein-losing enteropathy - PLE) jest objawem wielu chorób, zarówno przewodu pokarmowego, jak i chorób ogólnoustrojowych. Przedstawiamy grupę 6 dzieci z jelitową ucieczką białka na podłożu różnych chorób: wrodzonego zespołu naczynia-kowatości limfatycznej, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz po operacji kardiochirurgicznej. Jelitowa ucieczka białka została rozpoznana na podstawie oznaczenia alfal-antytrypsyny (alfa1-AT) w kale. Przedmiotowo objawiała się ona obrzękami o różnej lokalizacji i nasileniu, a w badaniach laboratoryjnych hipoproteinemiąz hipoalbuminemią, a także hipokalcemią. W badanej grupie chorych zaobserwowano korelację między nasileniem zmian chorobowych a poziomem alfal-antytrypsyny w kale oraz użyteczność jej oznaczania w monitorowaniu leczenia.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program