Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rozległe zajęcie przewodu pokarmowego u 17-letniego chłopca z chorobą Leśniowskiego-Crohna

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Bała | Joanna Gąsiorowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Jerzy Brazowski

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 9;
Issue: 3;
Start page: 205;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba Leśniowskiego-Crohna | żołądek | dwunastnica | jelito kręte | okrężnica

ABSTRACT
Przedstawiamy 17-letniego chłopca z chorobą Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) o lokalizacji w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Wywiad chorobowy był krótki gdyż objawy występowały od 3 tygodni. W wywiadzie pacjent informował o luźnych stolcach do 4 na dobę, bez patologicznych domieszek, zgłaszał bóle w nad- i śródbrzuszu, gorączkował do 38,5°C oraz ubył na masie ciała ok. 10 kg. Na podstawie badań mikrobiologicznych wykluczono zakażenie bakteryjne przewodu pokarmowego. W badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego stwierdzono obecność licznych nadżerek w żołądku i dwunastnicy z towarzyszącym zniekształceniem odzwiernika i opuszki dwunastnicy oraz głębokie liczne owrzodzenia w obrębie jelita krętego, kątnicy i wstępnicy, jak również mniej nasilone odcinkowe zmiany aż do odbytnicy. W badaniu histopatologicznym bioptatów z żołądka i dwunastnicy stwierdzono obecność nacieku zapalnego z przewagą granulocytów kwasochłonnych oraz mas ropnych, w jelicie cienkim obecność wysięku ropnego, natomiast w jelicie grubym zarówno prawidłową błonę śluzową, jak również nacieki zapalne z komórek jednojądrzastych, ropną treść w kryptach oraz pobudzone grudki. Na podstawie obrazu klinicznego, badania endoskopowego i badania histopatologicznego rozpoznano ch. L-C. Aktywność choroby według PCDAI (ang. Pediatrie Crohn Disease Activity lndex) oceniono na 27,5 punktów (postać średnio nasilona). Zastosowano typowe leczenie uzyskując remisję kliniczną. Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę wykonywania endoskopii zarówno górnego, jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z podejrzeniem ch. L-C. Jednocześnie pragniemy wskazać na słabą korelację objawów klinicznych i obrazu endoskopowego z aktywnością według PCDAI.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil