Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 253;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | proliferacja | limfocyty T

ABSTRACT
W pracy oceniano odpowiedź proliferacyjną na antygeny Helicobacter pylori jednojądrzastych leukocytów krwi obwodowej (PBML), które izolowano od dzieci z dyspepsją. Aktywność proliferacyjną PBML na ogrzane pałeczki H. pylori i ekstrakt glicynowy (EG) oraz lipopolisacharyd (LPS) tych bakterii była niezależna od aktualnego zakażenia H. pylori i nasilała się w obecności IL-2. W pobudzanych całymi bakteriami lub ogrzanym EG hodowlach PBML pacjentów dominowały limfocyty T CD3(+). Wśród PBML osób zakażonych H. pylori wyższy był odsetek limfocytów T CD8(+), co może tłumaczyć przewlekły charakter takich zakażeń, wynikający z udziału tych komórek w nasilaniu reakcji zapalnej oraz w ograniczaniu przez nie rozwoju odporności komórkowej.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona