Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rozsiew raka gruczołowopochodnego w jamie otrzewnowej jako następstwo cholecystektomii laparoskopowej - opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Eugeniusz Majewski | Grzegorz Biolik | Iwona Pawełczyk | Maciej Zaniewski | Jacek Samorodny

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 403;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cholecystektomia laparoskopowa | przerzutowy rak gruczołowopochodny | laparotomia zwiadowcza

ABSTRACT
Przedstawiono przypadek chorego, poddanego cholecystektomii laparoskopowej z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego, u którego w czasie wykonanej 11 miesięcy później laparotomii zwiadowczej stwierdzono: rozsiany proces nowotworowy w jamie brzusznej, guz przerzutowy w wątrobie oraz przerzuty w miejscach po wprowadzanych troakarach. Wraz ze wzrostem liczby wykonywanych operacji laparoskopowych należy spodziewać się wzrostu ilości nowotworów nie rozpoznawanych podczas laparoskopii. Przyczyny tego nie są zależne wyłącznie od operującego chirurga, ale w znacznej części od technicznych ograniczeń tej metody. Rozwiązanie problemu to rozszerzona diagnostyka brzucha przed planowaną operacją laparoskopową oraz dalszy postęp techniki laparoskopowej.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona