Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Izabela Zielińska | Maria Maćkowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 75;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wskaźnik wagowo-wzrostowy | refluks żołądkowo-przełykowy

ABSTRACT
Wprowadzenie: Jednym z możliwych powikłań refluksu żołądkowo-przełykowego (r.ż.-p.) może być spowolnienie lub zahamowanie rozwoju fizycznego wynikające z niedoborów energetycznych. W skrajnych wypadkach może dojść nawet do wyniszczenia. Cel pracy: Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z r.ż.-p. w zależności od jego nasilenia. Materiał i metodyka: Przeprowadzono retrospektywną analizę BMI u 211 dzieci i młodzieży (103 chłopców i 109 dziewczynek) w wieku 4-18 lat (średnio 11,3) z rozpoznanym na podstawie 24-godzinnego badania pH-metrycznego r.ż.-p. Uzyskane wartości BMI oceniano w siatkach centylowych. Wszystkich pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od nasilenia r.ż.-p.: Grupa I – 4-10% czasu z pH10% czasu z pH

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions