Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sabit ortodontik tedavi sonrası retansiyon

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zeynep Degirmenci | Omür Polat Ozsoy

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 12;
Issue: 1;
Start page: 83;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Retention | relapse | retention appliances | orthodontic treatment | fixed retainers

ABSTRACT
Retention includes the procedures, which are applied to preserve the outcomes of orthodontic treatment and is an inseparable part of the treatment. Relapse, which is seen at postretention period, is affected by several factors including growth pattern, type of original malocclusion and type of treatment. This review implies the factors affecting relapse and the actual retention procedures, which are applied after fixed orthodontic treatment. ÖZET Retansiyon, ortodontik tedavi sonuçlarının korunması amacıyla uygulanan prosedürleri kapsar ve tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Retansiyon sonrası dönemde görülen relaps büyüme paterni, orijinal malokluzyonun tipi, tedavi şekli gibi pek çok faktörden etkilenir. Bu derlemede relapsı etkileyen belli faktörler ve sabit ortodontik tedavi sonrasında uygulanan güncel retansiyon prosedürleri detaylı bir biçimde incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Retansiyon, relaps, retansiyon apareyleri, ortodontik tedavi, sabit retainerlar
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona