Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sağdan Sansürlü Gözlemlerin Yerleşiminin Hazard Oranı Tahminine Etkisi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Seval KUL | Arzu KANIK

Journal: Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics
ISSN 1308-7894

Volume: 4;
Issue: 1;
Start page: 20;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Hayatta kalma analizleri | hazard tahmini | Kernel düzgünleştirme yöntemi | sansürlü gözlemler

ABSTRACT
Amaç: Hayatta kalma analizlerinde sansürlü gözlemlerin rasgele dağıldığı ve veri seti içinde her hangi bir zamanda rasgele olarak oluşabileceği varsayılır. Fakat bazı klinik çalışmalarda sansürlü gözlemlerin büyük bir kısmı belirli bir zaman aralığı içinde oluşabilir. Bunun birçok nedeni olabilir (hastaların tedaviden memnun olmaması, tedavinin yeterli gelmemesi, basında bir ilaç ya da tedavi hakkında çıkan olumsuz haberler, hastane enfeksiyonu varlığı... vb). Bu makalede sansürlü gözlemlerin veri setinde rasgele olarak oluşmadığı, belirli bir aralıkta oluştuğu durumda hayatta kalma fonksiyonu ve hazard oranı tahminlerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın simülasyon kısmında, sabit hazard, doğrusal artan ve doğrusal azalan hazard olmak üzere üç farklı dağılımdan örnek genişliği 100 ve 250 için hayatta kalma fonksiyonu ve hazard değerleri hesaplanarak dağılımlar oluşturulmuştur. Veri seti içinde 4 farklı oranda (0.20, 0.30, 0.40, 0.50) sansürlü gözlem oluşturulmuş ve sansürlü gözlemler veri seti içinde dört farklı bölgeye yerleştirilmiştir. Hazard fonksiyonlarının tahmininde Kernel düzgünleştirme yöntemi kullanılmıştır. Simulasyon programları R programlama dilinde yazılmıştır ve her bir simülasyon 1000 defa tekrarlanmıştır. Bulgular: Sansürlü gözlemlerin veri seti içindeki yerleşiminin bazı tahminlerde tamamen rasgele oluşturulmuş sansür yerleşimine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yarattığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra sansürlü gözlemlerin oranının arttırılmasının tahminleri kötüleştirdiği bir kez daha ortaya konulmuştur. Ayrıca küçük örneklerde ve tamamlanmış gözlem sayısının az olduğu bölgelerde tahminlerin kötüleştiği gözlenmiştir. Sonuç: Sansürlü gözlemlerin veri içinde değiştirilmesinden oluşan farklılıkların klinik olarak anlamlı farklılıklar oluşturmayacağına karar verilmiştir.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program