Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Salvadorianae. III. Una descripció prelinneana de <i>Silene niceensis</i> All., deguda a Jaume Salvador i Pedrol, a l'edició de 1686 del <i>Botanicum Monspeliense</i> de Pèire Magnol

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Camarasa, Josep M.

Journal: Collectanea Botanica
ISSN 0010-0730

Volume: 25;
Start page: 245;
Date: 2000;
Original page

Keywords: Allioni | Desfontaines | Història de la botànica | Magnol | Pourret | Salvador (Jaume) | Silene. Tournefort. | Allioni | Desfonta ines | Història de la botànica | Magnol | Pourrett | Salvador (Jaume) | Silene | Tournefort.

ABSTRACT
Silene niceensis All. (Cariophillaceae) is a plant found on litoral sands of Western Mediterranian and also of Iberian Atlantic shores from Gibraltar to the Rias Baixas and in some places in Greece. It had been described twice in prelinnean times but Linné has neglected it in his works. First prelinnean description, though published by Pierre Magnol in the Appedix to the second edition (1686) of Botanicum monspeliense,has been wrote on the basis of materials and a short description sent to Magnol by Jaume Salvador i Pedrol. One specimen of this plant in Salvador Herbarium hold a short description that could be the original one by Jaume Salvador. The second one was published on a different name by Tournefort in Institutiones Rei herbariae. It is also one specimen of S. niceensisAll. in Salvador Herbarium under this identity. Pourret, studying this herbarium to put on etiquets the linnean name of each specimen (1792-98), realize the specific identity of both S. niceensis All. specimens but ignoring the description published by Allioni in 1773 he give them the new name of S. arenaria Pourr. Also Desfontaines described under the name of S. arenaria Desf. in his Flora Atlantica (1798-99) the same species on the basis of specimens collected near the Gibraltar Strait. Both. Pourrett and Desfontaines names, or today invalid and under sinonimy.La cariofil làcia Silene niceensis All. pròpia dels sorrats litorals de la Mediterrània occidental i present també a les costes atlàntiques ibèriques. des de l' estret de Gibraltar fins a les Rias Baixas i en alguna localitat grega, havia estar descrita al menys dues vegades temps prelinneans malgrat que Linné mateix la ignorés a les seves obres. La primera descripció prelinneana. bé que publicada por Péire Magnol a l’apèndix a la segona edició del seu Botanicum monspeliense,. es feu sobre la base de materials i fins i tot d'una descripció sumaria deguts a Jaume Salvador i Pedrol. Es conserva un plec d'aquesta planta a l'herbari Salvador, l’etiqueta de la qual porta una descripció abreujada que podria ser la original de Jaume Salvador. La segona de les descripcions prelinneanes es de Tournefort que la publica a les seves Institutiones Rei herbariae. i sola aquesta identitat es troba a l'Herbari Salvador un segon plec de S. niceensis All. Pourret, cap a finals del segle XVIII ( 1792-98), s’adonà de la identitat dels exemplars d' ambdós plecs i, desconeixent la descripció d' Allioni, els assignà el nom de S. Arenaria Pourr , el mateix que va fer Desfontaines amb els exemplars de la planta que herboritzà al S de la península ibèrica. Un i altre noms son invàlids i han passar a la sinonímia.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil