Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SAMOISKAZ DJECE I MLADIH S RIZIKOM U OBITELJI I/ILI PONAŠANJU O DOŽIVLJAJU DRUŠTVENIH INTERVENCIJA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nivex Koller-Trbović | Antonija Žižak

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 13;
Issue: 2;
Start page: 231;
Date: 2006;
Original page

Keywords: socijalnopedagoška dijagnoza | samoprezentacija | kvalitativna metodologija | institucionalne intervencije | djeca i mladi

ABSTRACT
Metodom samoprezentacije primijenjenom u procesu socijalnopedagoškog dijagnosticiranja željelo se dobiti uvid u doživljaj intervencija koje je društvo poduzimalo ili poduzima prema mladima s poremećajima u ponašanju i/ili rizikom u obitelji. U istraživanju je sudjelovalo 40-ero djece / mladih koji su se iz razloga rizika u obitelji i/ili poremećaja u ponašanju nalazili u određenoj vrsti procesa dijagnosticiranja / procjene, odnosno donošenja odluka o njihovom budućem životu. Riječ je, s jedne strane, o institucionalnom procesu dijagnosticiranja (27 sudionika), a s druge strane o smještaju u stambenu zajednicu radi poticanja procesa osamostaljivanja nakon institucionalnog tretmana (13 sudionika).Kvalitativnim pristupom, postupkom kodiranja u zapisima polustrukturiranog intervjua, definirane su slijedeće kategorije kod obje skupine sudionika u vezi s poduzetim intervencijama: razlog intervencije, adaptacija, odnos s odraslima, pravila, problemi tijekom intervencije, promjene zbog intervencije, očekivanja od intervencije i doživljaj intervencije. Rasprava je vođena u odnosu na razlike u doživljaju intervencije sudionika različitih razina dijagnosticiranja / procjene. Pokazale su se specifičnosti vezano uz dimenzije koje definiraju određene kategorije. Načelno je moguće reći da je doživljaj intervencije vezan uz smještaj u stambenu zajednicu izuzetno pozitivan i mladi od njega puno očekuju. Kod djece i mladih iz institucionalnog oblika dijagnostike prisutne su dimenzije na kontinuumu od pozitivnih do negativnih opisa, doživljaja, iskustava i očekivanja.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?