Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Samoistne migotanie przedsionków - czym jest, a czym nie jest?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 57;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: samoistne migotanie przedsionków | rodzinne migotanie przedsionków

ABSTRACT
Samoistne migotanie przedsionków (lone atrial fibrillation – LAF) definiowane jest jako dowolna postać tej arytmii o nieznanej przyczynie. W praktyce rozpoznaje się LAF po wykluczeniu ogółu organicznych chorób serca i nadczynności tarczycy. Chociaż LAF opisywano w literaturze medycznej już w latach 30. i 40. naszego wieku, jej definicję podali ostatecznie Evans i Swann w roku 1954. Częstość występowania LAF w populacji ogólnej jest trudna do określenia, niewiele wiemy o historii naturalnej tej arytmii, domniemanych patomechanizmach jej występowania, rokowaniu i częstości powikłań zatorowych z nią związanych. Niejasna jest też zależność LAF od rodzinnych – genetycznie zakodowanych przypadków migotania przedsionków (familial atrial fibrillation – FAF). W artykule omówiono LAF i FAF, szczególną uwagę zwracając na aspekty diagnostyczne i rokownicze obu schorzeń. Dokonano przeglądu najnowszej literatury przedmiotu, zarysowując postulowane kierunki badań nad LAF i FAF w przyszłości.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil