Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Samskabelse af engagement – om fastholdelse af de studerendes deltagelse i undervisning

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ulla Thøgersen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 6;
Issue: 10;
Start page: 45;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Formålet med artiklen er at bidrage til en generel diskussion om motivation i relation til universitetsdidaktik set inden for rammerne af en frafaldsproblematik på undervisningsniveau.Mere specifikt sigter artiklen på at nuancere forståelsen af motivation i retning af samskabelse af engagement. Det centrale argument er, at motivation ikke kun skal ses som noget allerede eksisterende – enten i form af subjektivt givne behov eller oplevede problemsituationer – en underviser kan (forsøge at) koble sig på, men underviseren har også mulighed for at tilrettelægge aktiviteter, så motivation emergerer i selve samspillet mellem deltagerne i undervisningen.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program