Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Schorzenia wątroby i dróg żółciowych w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Sabina Więcek | Halina Woś | Maciej Kajor | Maria Szymańska | Joanna Kowol

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 2;
Start page: 107;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroby wątroby | nieswoiste zapalenia jelit

ABSTRACT
Wprowadzenie: W przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (n.z.j.) opisywane są współistniejące schorzenia wątroby i dróg żółciowych, najczęściej pod postacią stłuszczenia wątroby, autoimmunologicznego zapalenia wątroby, pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, a dodatkowo w chorobie Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) może współistnieć kamica pęcherzyka żółciowego (przy lokalizacji schorzenia w obrębie jelita cienkiego). Cel pracy: Ocena częstości występowania przewlekłych chorób wątroby i dróg żółciowych oraz analiza biochemicznych parametrów funkcji wątroby w przebiegu n.z.j. u dzieci. Materiał i metody: Badaniami objęto 92 dzieci (45 dziewczynek oraz 47 chłopców) w wieku 3-18 lat, z rozpoznanymi na podstawie kryteriów z Porto n.z.j. U wszystkich pacjentów wykonano: badania biochemiczne oceniające funkcję wątroby oraz dróg żółciowych, badania immunologiczne (poziom IgA, IgM, IgG, autoprzeciwciała: przeciw cytoplazmie neutrofilów (antineutrophil cytoplasmic antibodies - ANCA), przeciw drożdżom Saccharomyces cerevisiae (anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies - ASCA), przeciwjądrowe (antinuclearantibodies - ANA), przeciw mitochondrialne (antimitochondrial antibodies - AMA), przeciw mięśniom gładkim (antismooth muscles antibodies - ASMA) i przeciw mikrosomom wątroby i nerki (antiliver/kidney microsome antibodies - LKM)) oraz badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. Wyniki: ?rednie wartości aminotransferazy alaninowej (alaninę aminotransferase - ALT), asparaginowej, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny całkowitej oraz gammaglutamylotranspeptydazy (gammaglutamyltranspeptidase - GGTP) były wyższe u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.) niż u dzieci z ch. L-C. Podwyższone wartości ALT stwierdziliśmy u 11/48 (23%) dzieci z w.z.j.g. i u 6/44 (13,6%) dzieci z ch. L-C. Podwyższone wartości GGTP występowały u 5/48 (10,5%) dzieci z w.z.j.g., u wszystkich tych dzieci rozszerzona diagnostyka (badanie histopatologiczne bioptatu wątroby oraz cholangio-MR) pozwoliły rozpoznać pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. U jednego chłopca rozpoznano współistniejące autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Wnioski: 1. Konieczne jest monitorowanie parametrów biochemicznych funkcji wątroby u wszystkich dzieci z n.z.j. Patologię dotyczącą wątroby i dróg żółciowych częściej obserwuje się u dzieci z w.z.j.g. 2. Wydaje się, że obecność przeciwciał ANCA może wskazywać na rozwój pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych u dzieci z w.z.j.g.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona