Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Science Research and the History of Science Mokslotyra ir mokslo istorija

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ona Voverienė

Journal: Evolution of Science and Technology
ISSN 2029-2430

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 39;
Date: 2011;
Original page

Keywords: science research | history of science | invisible college | bibliometrics

ABSTRACT
The article focuses on the theory of science research, (the philosophy of science) and analyses relations among different branches of science. It is accepted, that science research and the history of different branches of sciences are the nearest neighbours because some of their methods of investigations are used in several branches of science. Besides, the analysis of some particular questions of science research reveals its historical development as an independent field of science. Science research does differ from the history of science because every branch of science is made of constituents including theory (philosophy), methodology, history and practise. The history of science research stands at the same level as the history of physics, the history of chemistry and the history of mathematics. Another difference in quality between the history of science research and the history of some other branches of science is the goals established by these subjects; the history of particular brances of science strives for answering the question what happened during the exact period of developing that science and what conditions and methods of research had a singnificant impact on the events and achieved results. Science research seeks for establishing the present situation of scientific research and the ways of optimizing them."The author of the article recommends to start a new programme with researching the history of science and analyzing the created works of the scientists of the previous generations. Moreover, the author produces recommendations on how to improve the growth of scientific research.  Article in LithuanianStraipsnis skirtas mokslotyros teorijai (mokslo filosoijai), analizuojami skirtingų mokslo šakų ryšiai. Yra pripažinta, kad mokslotyra yra artimiausiai susijusi su atskirų mokslo šakų istorija, nes ir viena, ir kita naudoja daugelį tų pačių tyrimo metodų. Analizuojant kai kuriuos mokslotyros klausimus, greta atskleidžiama jos, kaip nepriklausomos mokslo srities, istorinė raida. Kiekviena mokslo šaka turi konkrečias sudedamąsias dalis: teoriją (filosoiją), metodologiją, istoriją bei praktiką. Mokslotyros istorija yra tame pačiame lygmenyje kaip ir fizikos, chemijos ar matematikos istorija. Kokybinis skirtumas tarp mokslotyros ir atskirų mokslo šakų istorijos yra jų tikslai: mokslo šakų istorija siekia atsakyti, kas ir kaip atsitiko konkrečiame šio mokslo šakos raidos etape, kokios sąlygos ar tyrimo metodai turėjo didžiausios įtakos būtent šių rezultatų pasiekimui. Mokslotyra siekia atsakyti, kokia mokslinių tyrimų būklė šiuo metu ir kaip juos galima optimizuoti. Straipsnio autorė rekomenduoja naujos mokslotyros programos įgyvendinimą pradėti tiriant mokslo istoriją, analizuojant ankstesnių kartų mokslotyrininkų atliktus darbus. Autorė pateikia ir kitų rekomendacijų, kaip tobulinti mokslotyros raidą.  Straipsnis lietuvių kalba 
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program