Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Olga Bujakowska | Agnieszka Giżewska-Krasowska | Artur Bachta | Witold Tłustochowicz

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 2;
Start page: 94;
Date: 2010;
Original page

Keywords: reumatoidalne zapalenie stawów | scyntygrafia | diagnostyka

ABSTRACT
Celem pracy była ocena przydatności trójfazowej dynamicznejscyntygrafii kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.Badaniem objęto 39 chorych hospitalizowanych i diagnozowanychz powodu dolegliwości stawowych. Przeprowadzono diagnostykęobejmującą: badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania laboratoryjneoraz obrazowe, w tym trójfazową scyntygrafię kości z użyciemtechnetu 99m. Scyntygraficzne cechy zapalenia stawówstwierdzano, gdy obserwowano wzmożone gromadzenie znacznikawe wszystkich trzech fazach badania.Po ukończeniu diagnostyki rozpoznano u 13 chorych wczesne reumatoidalnezapalenie stawów, u 4 reumatoidalne zapalenie stawów(łącznie 17 pacjentów), a u 1 niezróżnicowane zapalenie stawów.Scyntygrafia kości wykazała cechy zapalenia stawów u 13spośród nich (72,2%), u 4 osób (22,2%) wzmożone gromadzeniestwierdzono tylko w fazie statycznej, a u 1 pacjenta (5,6%) uzyskanoprawidłowy wynik badania. U 21 chorych wykluczono chorobęzapalną stawów (u 19 rozpoznano fibromialgię, u 2 chorobęzwyrodnieniową). W grupie bez zapalenia stawów u 14 pacjentów(66,6%) nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w obraziescyntygraficznym, u 6 (28,6%) występowało wzmożone gromadzenieznacznika w badaniu statycznym, a u 1 chorego (4,8%) opisanoscyntygraficzne cechy zapalenia stawów.Wbadanej grupie czułość scyntygrafii dynamicznej kości w wykrywaniuzapalenia stawów wynosiła 72,2% (95% CI: 57,5–76,8), a swoistość 95,2% (95% CI: 82,8–99,1). Dodatni wynik badaniadynamicznego wskazuje z dużym prawdopodobieństwem naobecność zapalenia stawów [PPV 92,9% (95% CI: 74,2–98,7)].Mniej wiarygodny był ujemny wynik badania [NPV 80% (95% CI:69,5–83,3)]. Wyniki niniejszej pracy wskazują, że trójfazowa scyntygrafia dynamicznakości może mieć zastosowanie w diagnostyce reumatoidalnegozapalenia stawów.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?