Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sedacja w opiece paliatywnej – nadzieje i zagrożenia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andrzej Stachowiak | Ewa Mrówczyńska

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2011;
Original page

Keywords: sedacja paliatywna | objawy trudne do leczenia | sztuczne nawodnienie i żywienie | cierpienie psychiczne i duchowe

ABSTRACT
Opieka paliatywna ma na celu zapewnienie pacjentom właściwego komfortu życia i umierania.Wraz z postępem nieuleczalnej choroby u pacjentów często może zwiększać się cierpienie związanez trudnymi do opanowania lub opornymi na intensywne leczenie objawami. Jeśli pomimozastosowania wszelkich dostępnych metod leczenia objawowego nie udaje się uśmierzyć objawów,w porozumieniu z pacjentem i jego rodziną podejmowana jest decyzja o zastosowaniusedacji paliatywnej. Polega ona na wprowadzeniu leków sedatywnych traktowanych jako uzupełnieniewcześniej stosowanych leków objawowych. Sedacja paliatywna określana jest jakoleczenie ostatniego rzutu, którego celem jest kontrolowane ograniczenie świadomości, proporcjonalniedo potrzeby łagodzenia cierpienia, które trudno opanować w inny sposób. Ta forma ostatecznejterapii nie powinna przyspieszać śmierci i musi być przy tym akceptowalna etycznie.Z moralnego punktu widzenia sedacja nie może być stawiana na równi z eutanazją, której opiekapaliatywna się bezwzględnie przeciwstawia. Sedacja w opiece paliatywnej jest elementem terapii,a jej celem jest uśmierzenie cierpienia, a nie przyspieszenie śmierci pacjenta. Niewątpliwymzagrożeniem dla sedacji paliatywnej jest jej nieetyczne i niezgodne z prawem wykorzystaniew celu dokonania eutanazji, o czym informują doniesienia z niektórych krajów europejskich.Kwestią kontrowersyjną pozostaje zastosowanie sedacji paliatywnej w łagodzeniu uciążliwegocierpienia psychicznego i duchowego. Obecne doświadczenia wskazują na potrzebę opracowaniaprzez specjalistów w Polsce właściwych wytycznych dotyczących praktycznego stosowania sedacjiterapeutycznej w opiece paliatywnej, zarówno u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi,jak i nienowotworowymi.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions