Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SELINMAMES IN TURKISH LITERATURE
TÜRK EDEBİYATINDA SELİMNAMELER

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mustafa ARGUNŞAH

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 31;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Selimname | History of Otoman | I. Selim | II. Selim Selimname | Osmanlı tarihi | I. Selim | II. Selim.

ABSTRACT
In Turkish literature in the era of Ottoman, a number of literary works in the form of prose and poetry were written. While some these works mentioned the time between the birth and death of the sultan, others talked only about a particular time in his lifespan. As well as their historical and cultural value, there are also some Selimnames like that of Bitlisli Şükri (Şükri of Bitlis) which is important in language too. In this article, Selimnames will be classified as being Turkish, Arabic and Persian, and their contents and works on them will be given. Osmanlı dönemi Türk edebiyatında I. Selim ve II. Selim dönemlerini anlatan manzum ve mensur eserler yazılmıştır. Bu eserlerin bazıları padişahın doğumundan ölümüne kadarki dönemi anlatırken bazıları da hayatının belli bir dönemini anlatmakla yetinmişlerdir. Tarihî ve kültürel değerleri yanında Bitlisli Şükrî’ninki gibi dil bakımından önemli olan Selimnameler de vardır. Bu çalışmada, Selimnameler Türkçe, Arapça ve Farsça olmalarına göre tasnif edilecek, muhtevalarıyla üzerinde yapılan çalışmalar verilecektir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona