Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE SEMANTIC FIELD OF ‘OBEDIENCE’ IN ORCHON INSCRIPTIONS
ORHON YAZITLARINDA ‘İTAAT’ KAVRAMI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Engin ÇETİN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 825;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Semantic field | Old Turkic | Orchon Inscription | the concept of obedience Kavram alanı | Eski Türkçe | Orhon yazıtları | itaat kavramı.

ABSTRACT
In this work the concept of obedience has been examined in three great Orchon Inscriptıons such as Kültigin, Bilge Kağan and Tunyukuk. Some subjects such as the importance of obedience for Köktürk State and Turkish communities constituting the state; the place of the concept of obedience in government system; and the hierarchy of obedience have been dealed with. In this respect, words forming the semantic field of obedience and sub-fields of the concept of obedience have been evaluated in the aspects of meaning and meaning improvements they lived through. Bu çalışmada üç büyük Orhon yazıtı olan Kültigin, Bilge Kağan ve Tunyukuk yazıtlarında itaat kavramı incelenmiştir. Söz konusu yazıtlarda saptanan ve itaat kavram alanını oluşturan sözcüklerden hareketle, itaatin Köktrürk Devleti ve devleti oluşturan Türk toplulukları için önemi, itaat kavramının devlet sistemindeki yeri, itaat hiyerarşisi gibi konular üzerinde durulmuş, bu bağlamda itaat kavram alanı ve alt alanlarını oluşturan sözcükler anlamları ve yaşadıkları anlam gelişmeleri açısından değerlendirilmiştir.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona