Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Septimiu Chelchea, Sociologia opiniei publice

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Luminiţa Miron

Journal: Acta Universitatis Danubius : Communicatio
ISSN 1844-7562

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 171;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
Sociologia opiniei publice reprezintă un domeniu relativ nou în lucrările de specialitate. Prin prezenta lucrare, profesorului Septimiu Chelcea, coordonatorul colectiv volumelor, este unul dintre primii sociologi ce abordează acest subiect cu atât mai actual cu cât pe o lungă perioadă de timp...
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions