Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SETTLEMENT OF THE IMMIGRANTS CAME AFTER THE CRIMEAN WAR IN MENTEŞE SANJACK
KIRIM SAVAŞI’NDAN SONRA GELEN MUHACİRLERİN MENTEŞE SANCAĞI’NDA İSKÂNI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Erdoğan KELEŞ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1166;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Menteşe Sanjack | Crimean War | Caucasus | Cerkes | İmmigration | Settlement Menteşe Sancağı | Kırım Savaşı | Kafkasya | Çerkezler | Muhacir | İskân

ABSTRACT
An intense migrant movement started after Russia was defeated in Crimean War (1853-1856) and headed towards to Caucasian Turks. At begining Ottoman State did not determined a settlement policy because of unexpectedly quite number of immigrants. However, as the numbers of immigrants increased each day, it became a necessity to establish new settlement areas. A commission was again set up for new set in regularly and all the works started to be controlled by the center. Among the settlement areas, which were established in this regulation, was Menteşe sanjack, where immigrants were send from time to time. In this study, we tried to bring up the issue of immigrants, which were settled in Menteşe Sanjack and the problems they confronted during their settlement. Kırım Savaşı’ndan (1853-1856) yenilgi ile çıkan Rusya’nın Kafkas Türkleri üzerine yönelmesiyle yoğun bir göç hareketi başladı. Osmanlı Devleti ilk zamanlarda çok sayıda göçmen geleceğini tahmin etmediğinden belirli bir iskân politikası belirlememişti. Ancak, göçmen sayısının her geçen gün artması Osmanlı Devleti’nin yeni iskân bölgeleri tespit etmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Yine, iskânların düzenli yapılabilmesi için komisyon kurularak tüm işlerin merkezden kontrol edilmesine başlandı. Tüm bu düzenlemeler çerçevesinde belirlenen iskân bölgeleri arasında zaman zaman göçmen gönderilen Menteşe Sancağı da vardı. Bu çalışma da Menteşe Sancağı’nda muhacirlerin hangi köy ve kazalara iskân edildiğini ve ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ortaya koymaya çalıştık.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions