Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SHADES OF BLACK IN BAKI’S DIVAN
BÂKÎ DİVANI'NDA SİYAH RENKLİ UNSURLAR

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin GÜFTA

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1314;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Divan Poetry | Baki | Baki’s Divan | black. Divan Şiiri | Bâkî | Bâkî Divanı | siyah.

ABSTRACT
The essence of divan poetry (classical Ottoman poetry) is language. The divan poet chose words carefully, gave importance to words of color, and expressed his emotions, dreams and thoughts in a bright and colorful way by imbuing colors with a symbolical meaning. In the aesthetics of divan poetry one of the most commonly used colors by the divan poet is black. The divan poet made large use of the black color and its associations in his descriptions of nature and humanity. This study handles Baki’s Divan in terms of the use of the black color and aims to explore its major characteristics. Divan şiirinin asıl malzemesi dildir. Divan şairi, kelimeleri seçerken titiz davranmış, renk bildiren kelimelere önem vermiş; renklere semboller de yükleyerek duygu, düşünce ve hayallerini renkli ve parlak ifadelerle dile getirmiştir. Divan şairinin divan şiiri estetik anlayışı çerçevesinde en çok zikrettiği renklerden biri de siyahtır. Divan şairi, insana ve tabiata dair tasvirlerinde siyah renkten ve bu rengin çağrışımlarından geniş bir şekilde faydalanmıştır. Bâkî Divanı'nı esas alan bu araştırma, divandaki siyah renkli unsurları tespit etmeyi ve bu unsurların hangi özellikleriyle ve nasıl kullanıldıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions