Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SHARIF’S YÛSUF AND ZELÎHÂ STORY AND CHARACTERISTICS OF ITS LANGUAGES
ŞERİFİ’NİN YÛSUF U ZELÎHÂ HİKÂYESİ VE DİL ÖZELLİKLERİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zuhal KÜLTÜRAL

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 424;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: The story of Yûsuf and Zelîhâ | Sharif | XVI. century Anatolian Turkish Yûsuf ve Zelîhâ hikâyesi | Şerifî | XVI. yüzyıl Anadolu Türkçesi

ABSTRACT
In this article it will be focused on the text and language features of the story of Yûsuf and Zelîhâ which was written by Sharif in XVI. century. In our literature this literary work had also been discussed by various authors. Earlier we had specified that we couldn’t find any information about the author Sharif in our book, including the form of transcription and dictionary of text. As a result of the works performed by Sadık Yazar, it was discussed about the possibility of the author being the same person with Sharif writer of Yûsuf and Zelîhâ and poet from the XVI. century who wrote Şevâhidü'ş-Şühedâ (Sharif Mehmed from Eğirdir). As stated in the mentioned work, be written at the same period and same style so the author of Yûsuf and Zelîhâ was thougt most probably to be Sharif Mehmed. The story of Yûsuf and Zelîhâ which was written in XVI. century is important for both its subjects and Anatolian Turkish language characteristics of its period. Bu yazımızda edebiyatımızda çeşitli yazarlar tarafından işlenen Yûsuf ve Zelîhâ hikâyesi’nin XVI. yüzyılda Şerifî tarafından yazılmış metni ve dil özellikleri üzerinde durulacaktır. Daha önce eserin çevriyazıya aktarılmış şekli ve metin sözlüğünü ihtiva eden kitabımızda eserin müellifi Şerifî hakkında bir bilgiye ulaşamadığımızı belirtmiştik. Sadık Yazar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yûsuf ve Zelîhâ yazan Şerifî ile XVI. asır şairlerinden Şevâhidü’ş-Şühedâ adlı eserin müellifinin aynı kişi olması (Eğirdirli Şerîfî Mehmed) ihtimali üzerinde durulmuştur. Söz konusu çalışmada belirtildiği üzere, eserlerin aynı dönemde yazılmış olmaları ve üslûbu da dikkate alındığında Yûsuf ve Zelîhâ yazarının büyük bir ihtimalle Şerifî Mehmed olduğu ortaya konmuş olmaktadır. XVI. yüzyılda yazılmış olan Şerifî’nin Yûsuf ve Zelîhâ hikâyesi gerek konusu itibariyle gerekse yazıldığı dönem Anadolu Türkçesi dil özellikleri bakımından önemlidir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program