Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SJAMPANJEGLAS - OPLEIDINGSIKLUS IS DIE ANTWOORD

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H.A. Kotze

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 9;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Die Akademikus se plek in die SAW | professionele offisiere | spesialisasie nodig | sjampanjeglas-opleidingsiklus

ABSTRACT
In die Militaria 8/4 van 1978 onder die opskrif 'Die Akademikus se plek in die SAW' maak die skrywer 'n pleidooi vir die afsonderlike identiteit van die professionele offisier in die SAW

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions