Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Skandinawiers in Die Tweede Anglo- Boere-Oorlog 1899-1902, Deel 1, Van Mafeking na Magersfantein en Paardeberg.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 14;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Swede | Finland | Noorweë | Denemarke | Ysland | C. De Jong | Die Nederlands- Zuidafrikaanse Vereniging | Amsterdam

ABSTRACT
In hierdie publikasie word, as 'n inleiding, allereers aandag aan die bevolkingsyfer van die Skandinawiese lande (Swede, Finland, Noorweë, Denemarke, Ysland) ten tye van die Tweede Anglo-Boere-oorlog en die omstandighede gewy wat die Skandinawiers in die tweede helfte van die 19de eeu gedwing het om hulle geboortelande te verlaat en hulle elders te vestig. Die trek na ons land was nooit groot nie. Dalk het ongeveer 1 000 in Transvaal gewoon en onder meer tot vestiging aan die Witwatersrand en Pretoria oorgegaan.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona