Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Sklerostyna – nowy cel terapii anabolicznej niskiej masy kostnej

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Pawlak-Buś | Piotr Leszczyński

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 3;
Start page: 183;
Date: 2010;
Original page

Keywords: sklerostyna | sygnały Wnt | osteoporoza | terapia anaboliczna

ABSTRACT
Sklerostyna jest białkiem wydzielanym przez osteocyty, które mawłaściwości hamujące proces kościotworzenia. Zidentyfikowanonowe locus w pobliżu genu SOST w miejscu 17q21, które kodujewytwarzanie tego białka. Sklerostyna łączy się z koreceptoramiLRP5 i LRP6 dla lipoprotein o niskiej gęstości i wpływa na aktywnośćbiałek morfogenetycznych kości (BMP) oraz moduluje ścieżkęsygnałową Wnt/β-katenina. Prawdopodobnie ta ścieżka sygnałowaodgrywa najważniejszą rolę w procesie osteogenezy i jest najwszechstronniejw ostatnich latach studiowaną drogą regulatorowąmetabolizmu kości. Mimo olbrzymiego postępu osiągniętegow ostatnich latach w zrozumieniu molekularnych aspektów metabolizmukości, obecnie nie jest dostępna jakakolwiek całkowiciesatysfakcjonująca terapia niskiej masy kostnej i zapobiegająca złamaniom.Prowadzonych jest wiele badań naukowych mających nacelu identyfikację potencjalnych celów terapeutycznych związanychze ścieżką Wnt/β-katenina.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?