Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Skrajnie niska niedokrwistość jako objaw zaniedbanej przepukliny rozworu przełykowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Rabiej | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Agnieszka Krzywicka

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 4;
Start page: 240;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przepuklina rozworu przełykowego | krwawienie z przewodu pokarmowego | niedokrwistość z niedoboru żelaza

ABSTRACT
Prezentujemy przypadek 6-letniej dziewczynki z ciężką niedokrwistoscią z niedoboru żelaza spowodowaną przewlekłym krwawieniem z przewodu pokarmowego. U dziecka w wieku 2 lat potwierdzono radiologicznie obecność przepukliny wślizgowej rozworu przełykowego. Nie wykonanie przez rodziców zaleceń lekarskich doprowadziło do zagrażającej życiu niedokrwistości z poziomem hemoglobiny 2,1 g/dl.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions