Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej - systematyczny przegląd piśmiennictwa

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hanna Szajewska | Jacek Z. Mrukowicz

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 1;
Start page: 79;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: probiotyki | alergia pokarmowa | leczenie | zapobieganie | systematyczny przegląd piśmiennictwa

ABSTRACT
Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej na podstawie wyników prawidłowo przeprowadzonych badań klinicznych. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: W celu identyfikacji oryginalnych badań przeszukano posługując się z góry określonym zestawem słów kluczowych komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials Register, a także piśmiennictwo do wyszukanych artykułów i artykuły przeglądowe innych autorów. Dobór badań: Do analizy zakwalifikowano badania z randomizacją, wykonane metodą podwójnie ślepej próby z placebo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub zapobieganiu alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci. Wyniki: Leczenie. Kryteria kwalifikacji do analizy spełniały tylko 2 badania obejmujące 64 niemowląt. W obu nie opisano szczegółowo metody randomizacji i sposobu przeprowadzenia ślepej próby. Wyniki badań wskazują, że stosowanie Lactobacillus GG lub Bifidobacterium lactis Bb-12 powoduje zmniejszenie nasilenia i rozległości atopowego zapalenia skóry. Zapobieganie. Wyniki jedynego wiarygodnego pod względem metodologicznym badania wskazują, że przewlekłe podawanie Lactobacillus GG zmniejsza ryzyko zachorowania na atopowe zapalenie skóry u niemowląt z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku atopii. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu alergii pokarmowej, konieczne są jednak dalsze, prawidłowo zaplanowane badania kliniczne obejmujące większą liczbę pacjentów.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?