Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Slovenija – informacijska družba? Kateri scenarij je najprimernejši?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andrej Gulič | Sergeja Praper

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 67;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: informacijska družba | post-fordistična družba | Slovenija

ABSTRACT
V prejšnjih prispevkih smo predstavili tri možne razvojne scenarije – spontanega, idealnega in aktivnega, ki podajajo različne možne poti razvoja Slovenije kot informacijske družbe. Kot neprimernega smo ocenili spontani scenarij, a se žal deloma že uresničuje. Aktivni scenarij je primeren, uresničljiv pa je do leta 2008. Najprimernejši je idealni scenarij, ki ga je mogoče uresničiti do leta 2015. V prispevku so predstavljene nekatere prostorsko relevantne splošne usmeritve razvoja ter implementacije telekomunikacijske infrastrukture in storitev, ki izhajajo iz aktivnega razvojnega scenarija.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?