Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

SMISAO I OBILJEŽJA POSTMODERNOG PRISTUPA U SOCIJALNOM RADU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina Urbanc

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 179;
Date: 2007;
Original page

Keywords: radni odnos | postmoderna | perspektiva moći | reflektiranje | proces pomaganja

ABSTRACT
Za razliku od prethodnih »razvojnih razdoblja« socijalnog rada, kada smo se intenzivno bavili otkrivanjem patološkog, traženjem problema i njihovim rješavanjem, u jednom od aktualnih pristupa suvremenog socijalnog rada, postmodernom pristupu, u fokusu je odnos između sudionika u pomažućem procesu. Pomoć se zajedničkim snagama su-ostvaruje putem odnosa, u okviru kojeg socijalni radnik i korisnik pronalaze nova rješenja u postojećem korisnikovom povijesnom, socijalnom i kulturnom kontekstu. U radu su opisana obilježja postmodernog pristupa u pomažućem procesu tijekom kojeg se od odnosa između socijalnog radnika i korisnika razvija jedna kvalitativno nova interakcija, tzv. »radni odnos« sa svim specifičnostima koje u njega unose sami sudionici. Upotrebom termina »radni odnos« socijalni radnik i osoba koja traži pomoć postaju suradnici u zajedničkom »projektu«, oni otkrivaju, planiraju promjene, problematiziraju, reflektiraju, vode dijalog i zaključuju odnos. U tom suradničkom »projektu« socijalni radnik ulaže svoje profesionalno znanje, vještine, ali i pozitivna osobna iskustva, dok korisnik ulaže svoje poznavanje sebe, situacije i svojih resursa.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions